ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો મેળવો: Online Caste Certificate Gujarat @digitalgujarat.gov.in

 ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો મેળવો: તમે બક્ષીપંચ પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ શોધી રહ્યા છો? જાતિનો દાખલો બક્ષી પંચ દાખલો તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ પ્રમાણપત્રન ની જરૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને જરૂર પડે છે.


જાતિનો દાખલો (Caste Certificate Gujarat) ઘરે બેઠા માટે ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની સંપૂર્ણ યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.


જાતિ ના દાખલા વિશે

જાતિનો દાખલો : આ દાખલો સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ નો લાભ લેવા સૌથી ઉપયોગી થતો હોય છે. જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે તેથી આ દાખલો તમારી પાસે હોવો જરૂરી હોય છે. માટે આ દાખલો કઢાવવા માટે ની તમામ માહિતી તમને અહીંથી મળી રહશે એવી આશા રાખીયે છીએ.

ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો

વિગત જાતિ નો દાખલો
હેઠળગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વિભાગનું નામસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખનો પ્રકારસરકારી યોજના ના લેવા માટેનું સર્ટિફિકેટ
અરજીજાતિ નો દાખલો માટે ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

જાતિનો દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા

 • જાતિનો દાખલા માટે રહેઠાણનો પુરાવો
 • અરજદારનું રેશન કાડૅ
 • અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

જાતિનો દાખલા માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 1. અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ
 2. અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 3. અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ

જાતિનો દાખલા માટે જાતિને લગતા પુરાવા

 • અરજદારનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારના પિતા/કાકા/ફોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(ફરજીયાત) અને બક્ષીપંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જો હોઈ તો)

જાતિનો દાખલા ની સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

 1. જ્ઞાતિ અંગેનું સોગંધનામું / એફિડેવિટ.
 2. મૂળ ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી ન હોય તેવા અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તા. 01/04/1978 પહેલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવાના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ.


જાતિનો દાખલો મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી

Step 1:- Online Apply માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઇટ તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં Open કરો.

Step 2:- Menu પર ક્લિક કરો એટલે મેનુ બાર ખુલશે

Step 3:- તે મેનુબારમાં Services ક્લિક કરો

Step 4:- Services મેનુબારમાં Citizen Services ઓપ્શન પર Click કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે

Step 5:- SEBC જાતિનો દાખલો માટે “SEBC Certificate (Socially & educationally Backward class certificate)” પર Click કરો.

Step 6:- નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે “Apply Online” પર Click કરો.

Step 7:- Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.

Step 8:- જો તમારુ પહેલેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો.

Step 9:- જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration માટે “Click For New Registration(Citizen)” Apply Online કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે Box માંં ખરુ કરી આધાર નંંબર ભરો ત્યાર બાદ “Continue To Service” પર Click કરો.

Note:- જાતિનો દાખલોન જાતિ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન ફોર્મ માટે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડે છે.

ઓનલાઇન ફોર્મ માં જરૂરી વિગતો ભરીયા બાદ સબમિટ કરવુ. ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધા ક્ષેત્રો ભરવા ફરજિયાત છે.


જાતિનો દાખલો મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી માંથી જાતિના દાખલાનું ફોર્મ મેળવી જરૂરી માહિતી ભરી, સબમિટ કરો.
ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

SC જાતિનો દાખલો / જાતિ પ્રમાણપત્ર ( SC Caste Certificate online in Gujarat)

SC Caste Certificate Select કર્યા બાદ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની રીત ઉપર “SEBC જાતિનો દાખલો” મેળવવા દર્શાવવા માંં આવી તે રીતેજ.

સેવા જોડાણમાં પુરાવા જરૂરી છે (Proof Needed In Service Attachment)

 • અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું.
 • જન્મનુ પ્રમાણપત્ર
 • પિતા/કાકા/ફોઇ નું જાતિ અંગેનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ
 • પિતા/કાકા/ફોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ
 • ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ/તલાટી કમ મંત્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતિના દાખલાની ખરી નકલ
 • નગર પાલીકાના પ્રમખશ્રી/ ચીફ ઓફીસરશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતીના દાખલાની ખરી નકલ

જાતિના દાખલાનું ફોર્મ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એપ્લીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરો તમે જાતિ નો દાખલા નું એપ્લીકેશન ફોર્મ પીડીએફ ના સ્વરૂપ માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.


Conclusion :

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને જાતિ નો દાખલો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.


ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો મેળવો Online Caste Certificate Gujarat @digitalgujarat.gov.in